Odwiedziło nas:
1349744

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 
Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Brach, który obecnie pełni posługę wikariusza w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy.
Eucharystia sprawowana była w intencji strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce, w intencji mieszkańców Górki oraz Rodaków z Towarzystwa Ratunkowego GÓRKA w Chicago - z podziękowaniem za wsparcie i prośbą o błogosławieństwo.

Zobacz zdjęcia
Dodano: 08 05 2022

„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” - słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny

Święto Miłosierdzia Bożego Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy (2-ga niedziela wielkanocna). Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.

Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. Ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.

Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz. 699).

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.

Pełny tekst Dzienniczka świętej Siostry Faustyny Kowalskiej:

- wersja audio (youtube.com)

- wersja na PC lub PAD (www.faustyna.pl)

Dodano: 19 04 2022

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE POWSTAŁ!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc to najważniejsze święto. Chrystus, który umarł na krzyżu, po trzech dniach zmartwychwstał. Tę radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa obwieszcza rezurekcja - procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem i figurą Chrystusa Zmartwychwstałego.Wielka Sobota

Punktem kulminacyjnym Wielkiej Soboty jest uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału czyli symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa. Po liturgii słowa następuje liturgia chrzcielna, czyli odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.


Liturgia Wielkiej Soboty (więcej zdjęć)

W Wielką Sobotę udajemy się do kościoła, by poświęcić symboliczne pokarmy w koszyczkach, ale to też czas czuwania i adoracji przy Grobie Pańskim.


Adoracja i święcenie pokarmów (więcej zdjęć)

Wielki Piątek

OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA - PÓJDŹMY Z POKŁONEM.

Wielki Piątek - dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża.


Wielki Piątek (więcej zdjęć)

Wielki Czwartek

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego.

Wielki Czwartek to dzień przypominający Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ale i sakrament kapłaństwa. To dzień jedności, pokoju i pojednania, który nam przypomina o miłości Chrystusa względem nas.


Wielki Czwartek (więcej zdjęć)

W Wielką Środę wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ulicami Szczurowej.


Droga Krzyżowa (więcej zdjęć)

Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.


Niedziela Palmowa (więcej zdjęć)

Dodano: 18 04 2022

Nasza parafia włącza się w ogólnopolską akcję CARITAS: „PACZKA DLA UKRAINY”. Jest to akcja pomocowa skierowana przede wszystkim do rodzin, które pozostają w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia, a trudne do zakupienia na miejscu w sytuacji wojny. Wykaz produktów znajdziemy również na tablicy ogłoszeń i na parafialnej stronie internetowej. Dary można składać w kościele do specjalnie przygotowanego kosza i w kancelarii parafialnej.Poniżej więcej informacji o akcji, lista produktów i zdjęcia przykładowych paczek.

/ ...Więcej /
Dodano: 05 03 2022

Hasło tegorocznego kolędowania brzmi: SA KA YA SÉ NDI NE SOUCOUL, co w języku polskim oznacza: CO ZA RADOŚĆ! MAMY SZKOŁĘ!Od wielu już lat kolędnicy misyjni spieszą z pomocą, by ich rówieśnicy mieli szansę na rozwój, poznawanie Pana Boga i stworzonego przez Niego świata, godne warunki do zdobywania wiedzy i mądrości.
Dzięki zaangażowaniu kolędników misyjnych i ofiarności całej rzeszy ludzi dobrych serc powstało wiele szkół w krajach misyjnych a niektóre z nich nadal są utrzymywane z kolędniczego funduszu.Kolędnicy z GórkiKolędnicy z Rajska


Kolędnicy ze Szczurowej


Dodano: 17 01 2022

<< poprzednia strona               nastepna strona >>


Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010