Odwiedziło nas:
1051384

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 
Wielka Sobota to dzień milczenia i postu z powodu śmierci Zbawiciela. Wie­czorem wierni zgromadzą się na Liturgii Wigilii Paschalnej. Treściowo należy już ona do liturgii Niedzieli Zmartwychwstania.
Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc Wigilii Paschalnej powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia, którą się odprawia tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich świętych Wigilii". W czasie tej nocy Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chry­stusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Treścią obchodu Wigilii Wielkanocnej jest całe misterium paschalne, to jest przejście z cierpienia i śmierci do życia i chwały Zmartwychwstania. Dynamika liturgii tej nocy koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie. Dlatego liturgia nocy paschalnej pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda - uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych elementów liturgii Wigilii Paschalnej.

Zdjęcia z Liturgii Wigilii Paschalnej

Dodano: 26 03 2016


Na radosne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego,
niech Chrystus przyniesie Wam nadzieję i obdarza pokojem.
Niech ofiara Chrystusowego krzyża – bezgraniczny przejaw miłości Boga do człowieka – da ufność, że jedynie w Bogu pokładając swoje nadzieje odnajdziemy życie i pełnię naszego człowieczeństwa.

Prawda zmartwychwstania niechaj rozpromienia Waszą codzienność, a miłosierna miłość naszego Zbawiciela pomaga pokonywać wszystkie trudności na drodze do nieba.

Życzymy, aby w Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski, Chrystus dotknął każdego z nas i pozwolił przejść przez Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

Życzymy, by świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego pozwoliło poznać i doświadczyć darów płynących od Miłosiernego Boga, przekazanych nam w sakramencie chrztu świętego, dzięki którym nasza wiara i miłość stają się źródłem mocy i dobra w codziennym życiu.

Wasi Duszpasterze

Dodano: 26 03 2016


O godz. 12.00 miała miejsce Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim prowadzona przez Dzieci. Po niej nastąpiło poświęcenie pokarmów.

Zdjęcia

Dodano: 26 03 2016


W Wielki Piątek, Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy św. To dzień postu ścisłego i umartwienia.
Wierni uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, a wieczorem podczas liturgii adorują krzyż. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się w ciszy. Kapłan i asystujący, po skłonie przed ołtarzem padają na twarz; gest ten oznacza uniżenie się człowieka oraz smutek i ból Kościoła.
Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa wspólnota poleca w modlitwie wszystkie potrzeby kościoła i świata. Adoruje krzyż i przyjmuje Komunię świętą spożywając hostie przechowywane z Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej poprzedniego dnia.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku następuje procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie trwa adoracja Pana Jezusa w Grobie.
Podczas adoracji Krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, będzie można pomóc chrześcijanom z Ziemi Świętej.

Zdjęcia z Liturgii Wielkiego Piątku

Dodano: 25 03 2016


Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt.
Tego dnia wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy.
Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: "to jest Ciało moje". Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: "pijcie z niego wszyscy, to jest moja Krew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę". Tym samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.
W Wieczerniku Jezus zrobił jeszcze jedną, nie mniej zaskakującą rzecz: umył uczniom nogi, choć czynność ta była zarezerwowana dla niewolników. W ten sposób ukazał, że trzeba kierować się logiką służby i ofiary.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia kapłanom.
Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, został przeniesiony do kaplicy adoracji zwanej "ciemnicą" na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.

Zdjęcia z Liturgii Wielkiego Czwartku

Dodano: 24 03 2016

<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 nastepna strona >>

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010