Odwiedziło nas:
1094018

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 Dekret Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 14 marca 2020 roku
W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:
1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.
2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.
4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.
5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.
7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.
8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.
10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.
W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach starać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
Tarnów, 14 marca 2020 r.

Dodano: 14 03 2020

Wieczorem, 9 marca w naszej parafii miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie dla całego naszego dekanatu. Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowaniu 108 młodym osobom z naszych parafii.
W homilii podkreślił, jak ważne jest to by kandydaci czuli, że chcą przyjąć ten dar, bo bez tego "chcenia" sakrament nie może być owocny. Również w kontekście Słowa Bożego i czasu Wielkiego Postu mówił, że na naszych twarzach musi malować się wstyd, gdy grzechami obrażamy Pana Boga.
Dziękujemy Księdzu Biskupowi za przybycie; dziękujemy kapłanom za przygotowanie młodzieży. Dziękujemy także samym bierzmowanym i ich rodzicom i życzymy im tego, by w dalszym życiu byli prowadzeni światłem Ducha Świętego.
W najbliższym czasie na naszej stronie znajdzie się link do zdjęć ze strony tarnowskiego "Gościa Niedzielnego". Dziękujemy Księdzu Dyrektorowi Zbigniewowi Wielgoszowi za taką możliwość.

Zobacz zdjęcia


Artykuł GOŚĆ NIEDZIELNY


Zdjęcia GOŚĆ NIEDZIELNY

Dodano: 09 03 2020

Dzisiaj o 19.30 zapoczątkowaliśmy Drogi Krzyżowe prowadzone przez naszą parafialną młodzież. Jako, że ten rok duszpasterski przebiega pod hasłem: "Oto wielka Tajemnica wiary", dlatego dzisiejsze rozważania dotykały Najświętszej Eucharystii w świetle Męki Pana Jezusa.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i głębokie przeżycie tej pierwszej tegorocznej Drogi Krzyżowej.

Zobacz zdjęcia

Dodano: 28 02 2020

W dniu dzisiejszym, 25 stycznia, w hali sportowej w Szczurowej odbył się turniej piłkarski LSO dekanatu Uście Solne. Lektorzy i ministranci startowali w trzech kategoriach wiekowych. W każdej rywalizacja stała na wysokim poziomie. Jednak mimo zaangażowania zawodnicy pamiętali o fair play, która w ich przypadku wyraża się w miłości bliźniego i szanowaniu zdrowia swojego i przeciwników.
Wyniki turnieju:
Ministranci (roczniki 2008-2012):
I miejsce: Szczurowa
II miejsce: Grobla
III miejsce: Cerekiew
Lektorzy młodsi (roczniki 2004-2007):
I miejsce: Szczurowa
II miejsce: Uście Solne
III miejsce: Niedzieliska
Lektorzy starsi (roczniki 1999-2003):
I miejsce: Grobla
II miejsce: Szczurowa
III miejsce: Uście Solne
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękną rywalizację! Kolejny, rejonowy etap zmagań odbędzie się 15 lutego w Bochni.

Zobacz zdjęcia

Dodano: 25 01 2020

Dzisiaj podczas Mszy Świętej o 10.30, swą działalność zainaugurowała dziewczęca schola. Dziewczynki śpiewały kolędy, pastorałki, a także zaprezentowały umiejętności gry na instrumentach.
Opieki nad tą grupą zechciała podjąć się Pani Anna Witek wraz z siostrą Joanną, która zajmuje się dziewczynkami w ramach DSM, za co im serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że częściej swoją grą i śpiewem będą ubogacać liturgię i rozmaite parafialne wydarzenia.

Zobacz zdjęcia

Dodano: 19 01 2020

<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 nastepna strona >>

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010