Odwiedziło nas:
1072777

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


Rok Jubileuszowy 225-lecia Diecezji Tarnowskiej (1786-2011)   admin

Rozpoczął się Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej


1 stycznia 2011 r. podczas Mszy św. w bazylice katedralnej uroczystym aktem zawierzeniem diecezji Matce Bożej biskup tarnowski Wiktor Skworc rozpoczął Rok Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej z okazji 225. rocznicy jej powstania.


Uroczysty akt zawierzenia Kościoła Tarnowskiego Bożej Rodzicielce Maryi to podziękowanie za opiekę nad diecezją i deklaracje, aby dar dziejów wiary i pobożności przodków przyjąć i rozwijać. W akcie zawierzenia są prośby o dalszą opiekę nad diecezją, biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi, rodzinami, ubogimi, chorymi i samotnymi. Są też odwołania do wizerunków Maryi czczonych w sanktuariach diecezji tarnowskiej. Akt zawierzenia jest 1 stycznia odczytywany podczas wszystkich Mszy św. w kościołach diecezji.

Akt zawierzenia diecezji

Rok Jubileuszowy będzie obfitował w liczne wydarzenia. 9 stycznia w kościołach czytany będzie list apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji jubileuszu, w tym dniu wierni odnowią też przyrzeczenia chrzcielne.

List Benedykta XVI

Jubileusz będą przeżywać biskupi, kapłani, siostry zakonne, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Zaplanowano uroczystości dla wszystkich stanów Kościoła, różnych duszpasterstw, m.in. dla rodzin, dzieci, młodzieży, chorych, rolników i więźniów.

Kalendarium Jubileuszu

W uroczystościach religijnych w ciągu całego roku udział wezmą także goście spoza diecezji, w tym wielu biskupów - z sąsiednich diecezji, z krajów, gdzie pracują nasi misjonarze oraz biskupi pochodzący z diecezji tarnowskiej. Będą też jubileuszowe koncerty, wystawy i wydawnictwa.

Z okazji 225. rocznicy powstania diecezji będzie można zyskiwać odpusty zupełne.

Odpusty Jubileuszowe

Wymiar materialny jubileuszu wyrazi się poprzez włączenie się diecezji w dzieło budowy tarnowskiego hospicjum i poprzez inicjatywę odnowienia krzyża jubileuszowego na Górze św. Marcina, pamiątkowy kielich oraz inne, mniejsze symbole. Jubileusz ma być również czasem zatroszczenia się o krzyże i figury przydrożne.
„Zaplanowane liczne uroczystości jubileuszowe, przeżywane w różnych miejscach diecezji ukazują jej bogactwo duchowe i mają pogłębić świadomość włączenia w Kościół i odpowiedzialności za niego tam, gdzie człowieka wierzącego stawia Pan Bóg – w miejscu jego życia i pracy. Jubileusz to czas pogłębienia komunii – jedności i więzi - z Bogiem i Kościołem” podkreśla ks. Paweł Płatek dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010