Odwiedziło nas:
1072770

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


1% PODATKU NA CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ   admin

Przekazując 1% Twojego podatku na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej pomagasz najbardziej potrzebującym!


Prośba Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej
Trwa okres dokonywania rozliczeń podatkowych, dlatego Caritas Diecezji Tarnowskiej zwraca się z serdeczną prośbą o przekazania 1% należnego podatku na cele przez nią realizowane.
Przypominamy, że wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwotę przekazywanego 1% podatku.
Informujemy równocześnie, że na stronach internetowych Caritas, diecezji i RDN znajduje się bezpłatny program do wypełniania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych.
Zachęcamy gorąco do wsparcia dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

ks. Ryszard Podstołowicz - dyrektor Caritas DT

Pobierz bezpłatny program
do wypełniania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych!

Caritas Diecezji Tarnowskiej przeznacza środki uzyskiwane podczas akcji 1% na wsparcie między innymi następujących przedsięwzięć:

1. Dofinansowanie działalności Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, ul. Prostopadła 9a; na wsparcie większej liczby bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności.
2. Pomoc osobom starszym, samotnym i pozbawionym samodzielności, pielęgnowanym przez Stację Opieki Caritas w Tarnowie, ul. Długa 3-5.
3. Leczenie chorych (dzieci, dorosłych i starszych) z tereniu diecezji: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup lekarstw, specjalistycznego sprzętu medycznego itp.
4. Opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia, przebywającymi w Hospicjum św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.
5. Profesjonalną opiekę medyczną nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi, mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie oraz Domu Emerytów – Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie.
6. Poszerzenie i doposażenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
7. Dofinansowanie działalności świetlic profilaktyczno-opiekuńczych "Lumen", gdzie opieką objętych codziennie jest ponad 200 dzieci.

Sam sposób przekazania 1 % jest bardzo prosty. Otóż na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce "Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" należy wpisać nr KRS: 0000211791 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku).
Caritas Diecezji Tarnowskiej jest organizacja pożytku publicznego od dnia 30 czerwca 2004. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211791.

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010