Odwiedziło nas:
1072630

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


Zakończenie 2012 roku   admin

Podczas Mszy Św. odprawionej ostatniego dnia roku 2012, Ks. Proboszcz Wiesław Majka podsumował miniony rok:
„Napełnia radością fakt, że wiele osób przystępuje regularnie - zwłaszcza z okazji pierwszych piątków - do sakramentu pokuty i dzięki temu może najbardziej jak to jest możliwe tu, na ziemi, jednoczyć się z Bogiem.

Z sakramentu tego korzystają także chorzy w swoich domach. Dzięki posłudze kapłanów, a także nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mogą oni trwać w eucharystycznej jedności z Chrystusem. Nasze jednoczenie się z Bogiem, które dokonuje się poprzez modlitwę i Eucharystię, wzięło swój początek w sakramencie chrztu świętego. Dzięki niemu jesteśmy dziećmi Bożymi i kroczymy we wspólnocie Kościoła drogą zbawienia.
W tym roku do naszej wspólnoty parafialnej - poprzez sakrament chrztu świętego - zostało włączonych 19 dzieci; Obejmijmy ich naszą modlitwą i pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dawanie świadectwa wiary. Wynika to z przyjęcia przez nas sakramentu chrztu świętego, a także sakramentu bierzmowania, zwanego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
W mijającym roku sakrament ten przyjęło 21 uczniów klas trzecich gimnazjum;
Szczególne zjednoczenie z Bogiem następuje poprzez sakrament małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta ślubują sobie przed Nim miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że się nie opuszczą aż do śmierci. Przyrzekają, że będą przed Bogiem odpowiedzialni nie tylko za swoje zbawienie, ale także współmałżonka oraz swojego potomstwa. Taki ślub w naszym kościele złożyło tylko 5 par.
Komunia człowieka z Bogiem nie kończy się tu, na ziemi, w chwili śmierci. Jest ona jedynie zadatkiem wiecznego zjednoczenia się w królestwie niebieskim. Ufamy, że nasi bliscy zmarli już oglądają lub będą oglądać Boga twarzą w twarz. W minionym roku pożegnaliśmy w naszej wspólnocie 28 osób. Ich wszystkich polecamy w każdej mszy świętej, a także podczas „wypominek" - miłosiernemu Bogu i wyrażamy Mu również wdzięczność za ich obecność pośród nas. Niestety, nie wszyscy zmarli zdążyli się pojednać przed śmiercią z Bogiem. Ich więc szczególnie winniśmy wesprzeć naszą modlitwą.
Oprócz duchowego wsparcia winniśmy także dostrzegać potrzeby materialne naszych bliźnich. Każdy z nas czynił to na miarę swoich możliwości. Dziś składamy podziękowanie tym wszystkim, którzy przez cały rok wspierali naszą parafialną Caritas, służącą potrzebującym i biednym. Regularnie wspierała 65 rodzin, wydając żywność i ubrania. Zorganizowała zbiórki żywności przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim angażującym się w nasz parafialny Oddział Caritas.
Naszą wdzięcznością obejmujemy również pracowników Parafialnej Poradni Rodzinnej, którzy bezinteresownie udzielali porad kandydatom do S. Małżeństwa i małżonkom z naszej parafii i okolic. Bóg zapłać!
Nasza ofiarność wyrażała się także wobec naszej świątyni parafialnej. Oprócz jej utrzymania, ze złożonych w mijającym roku ofiar i pozyskanych dotacji zostało wykonane:
• Odnowiono posadzkę w kościele (20 000 zł)
• Zakupiono sprzęt do utrzymania czystości w kościele za ok. 10 000 zł
• Wykonano remont generalny organów(52 000 zł). Wierni złożyli na ten cel 26 000 zł. Dziękujemy Wspólnocie leśnej za dotację na ten cel w kwocie 10.000 zł.
• Odnowiono kolejne 4 rzeźb na ogrodzeniu kościoła. Wartość tej inwestycji to 53 000 z czego 40 000 zł to pozyskane dotacje (20 000 UM i 20 000 UG Szczurowa).
• Odnowiono elewację starej plebanii. Koszt to 13 000 zł.
• Odnowiono polichromie i lamperię za 51 700 zł. 46 000 z donacji od Rodaków z USA.
• Wykonano podjazd do kościoła dla osób niepełnosprawnych
• Uzupełniono szaty liturgiczne dla kapłanów i LSO.
• Został wydany album o naszym kościele w nakładzie 1500 egz. Koszt to 35 000 zł z czego dotacja z w kwocie 25 000 zł.
• Wydaliśmy kolejny kalendarz parafialny.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich dobrodziejach naszej parafii. Parafianie złożyli w tym roku ok. 50 000 zł na cele inwestycyjne w parafii.

W tym miejscu pragnę wyrazić naszą wdzięczność Ks. Wikariuszom za ich pracę duszpasterska i katechetyczną. Bóg zapłać Siostrom Zakonnym za ich posługę w kościele i w ochronce. Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za zaangażowanie w sprawy parafii. Pracownikom Poradni Rodzinnej, którzy bezinteresownie włączali się w przygotowanie narzeczonych do S. Małżeństwa. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za zaangażowanie w życie parafii i comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne. Ogromną wdzięczność wyrażam Parafialnemu Oddziałowi Caritas za troskę o potrzebujących w naszej parafii Dziękujemy Panom kościelnym w Górce i Rajsku. Panu Józefowi Stecowi za Jego troskę o cmentarz i pomoc w kościele, Panu Henrykowi Leśniakowi za troskę o otoczenie kościoła i plebanii, P. Kazi za troskę o dom kapłański. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczyli się o piękno świątyni. Liturgicznej służbie ołtarza, Dsm.
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność pracownikom UG w Szczurowej, a szczególnie Panu Wójtowi Marianowi Zalewskiemu za ogromną życzliwość i pomoc. Dziękuję Panu Sołtysowi Stanisławowi Wądołowskiemu za chętną współpracę. Dziękujemy Firmie Climax za możliwość transmisji nabożeństw dzięki kamerze internetowej i Pani Józefie Borowiec-Ozorka za fachową pomoc przy naszej parafialnej stronie internetowej”.

Szczęść Boże na Nowy Rok 2013.

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010