Odwiedziło nas:
1072849

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


Trudności z rozbudową zakrystii w Szczurowej   admin

W Kościele Parafialnym w Szczurowej, który wybudowano w latach 1887 – 1893, przewidziano na zakrystię pomieszczenie o powierzchni 12,5 m2. Wszyscy, którzy odwiedzili naszą zakrystię jednoznacznie oceniają, że jest ona zbyt mała w stosunku do potrzeb. Problem ten narasta szczególnie przy organizacji uroczystości parafialnych, w czasie których obecnych jest wielu księży i ministrantów, wówczas te kilkanaście metrów po prostu nie wystarcza. Potrzebne jest również doprowadzenie bieżącej wody do kościoła, do wykonywania codziennych prac porządkowych i zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych.

Rozpoczęcie prac remontowych wymaga pozwolenia budowlanego oraz zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ Kościół w Szczurowej oraz ogrodzenie wokół niego są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (nr A-257 z 30.08.1985).

Pomysł rozbudowy zakrystii podjął już Ks. Prałat Stanisław Nykiel, ale nie udało mu się doprowadzić do jego realizacji. Ksiądz Proboszcz Wiesław Majka od początku swej pracy w parafii Szczurowa rozpoczął starania zmierzające do zrealizowania tego projektu. W tym celu zlecił opracowanie wstępnego projektu rozbudowy zakrystii inż. arch. Maciejowi Nejmanowi z Tarnowa. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Duszpasterską oraz Komisję Sztuki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Niestety został odrzucony przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie. Ksiądz Proboszcz złożył odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po naniesieniu poprawek wstępnie zaakceptował projekt i skierował ponownie do Delegatury WUOZ w Tarnowie w celu wydania pozwolenia. Jednak w Tarnowie w dalszym ciągu projekt budził wątpliwości konserwatorskie, z uwagi na zakłócenie idealnej obecnie symetrii rzutu i równowagi bryły kościoła i nie uzyskał akceptacji. Skierowano wniosek do zaopiniowania do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Krakowie. W spotkaniu w Krakowie uczestniczyło 10 osób, którzy stanowczo, w głosowaniu odrzucili projekt rozbudowy świątyni (7 osób za odrzuceniem), motywując swą decyzję zaburzeniem symetrii budowli oraz zawężeniem drogi procesyjnej wokół kościoła. W czasie spotkania rozważano inne możliwości powiększenia zakrystii, głównie kosztem istniejących pomieszczeń. Jedną z koncepcji było przeniesienie zakrystii do podziemi kościoła, która okazała się nierealna z uwagi na niskie podpiwniczenie i brak możliwości pogłębienia tych pomieszczeń ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Zastanawiano się również nad utworzeniem drugiej zakrystii, czego jednak nie dopuszczają przepisy liturgiczne, ponieważ w procesji do ołtarza księża i ministranci muszą iść razem. Trzecim wariantem było wbudowanie szaf na ubrania liturgiczne w ścianę dzielącą zakrystię od nawy bocznej, co dałoby nieznaczne powiększenie powierzchni zakrystii.

W ostatnim tygodniu lutego ponownie odbyło się spotkanie w Tarnowie, w czasie którego podtrzymano wariant trzeci czyli wyburzenie części ściany pomiędzy zakrystią i nawą boczną i wstawienie w to miejsce szaf. Propozycja ta jest jednak zdaniem Księdza Proboszcza nierealna, ponieważ należałoby zrobić ekspertyzę budowlaną czy wyburzenie ściany nie naruszy konstrukcji budynku, a ponadto wiązałoby się to z koniecznością przerabiania instalacji elektrycznej i alarmowej, która jest na tej ścianie. Prace te byłyby zbyt kosztowne w stosunku do uzyskanych efektów w postaci 3-4 metrów powierzchni zakrystii.

No cóż pozostaje nam tylko czekać, aż zmienią się przepisy, a na razie na pewno trzeba wyremontować istniejącą zakrystię i doprowadzić wodę do pomieszczeń pod wieżą kościoła.
Dużym atutem naszej parafii i miejscowości jest fakt, że posiadamy piękny, zabytkowy kościół, ale jak widać z przytoczonych wyżej faktów, wykonanie jakichkolwiek prac remontowych w przypadku takiego obiektu, wymaga wiele czasu i determinacji przy załatwianiu wymaganych formalności w urzędach, a czasami jest niemożliwe.

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010