Odwiedziło nas:
1072746

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


Nasz Rodak Ks. dr Jan Piotrowski Biskupem Diecezji Tarnowskiej    admin

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej: Ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz Ks. dr. Stanisława Salaterskiego, proboszcza parafii katedralnej w Tarnowie Tym samym zaliczył ich do grona pasterzy Kościoła, którzy przez głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych i władzę pasterską prowadzą Lud Boży do zbawienia.

Ks. Jan Piotrowski i ks. Stanisław Salaterski są kolejno jedenastym i dwunastym biskupem pomocniczym w historii naszej diecezji.
Nominacja naszego rodaka Ks. dr Jana Piotrowskiego na Biskupa Diecezji Tarnowskiej jest dużym wyróżnieniem i prawdziwą radością dla całej naszej parafii.
Ks. Biskupowi życzymy, by Madonna Szczurowska, wyjednywała Mu wszelkie potrzebne łaski do tej zaszczytnej, ale jakże odpowiedzialnej misji. My zaś, ze swej strony, pragniemy zapewnić o pamięci modlitewnej.


Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.
Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”. W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP.
Od dnia 22 listopada 2009 r. pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączy. Jest dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W wymiarze diecezjalnym jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej.
W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelanem Jego Świątobliwości.

Więcej o nominacji jak również list ks. biskupa Ordynariusza na stronie Diecezji Tarnowskiej i Radia RDN


Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010