Odwiedziło nas:
1062662

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


Zakończenie 2013 Roku   admin

31 grudnia 2013 roku podczas popołudniowej mszy świętej Ks. Proboszcz Wiesław Majka przekazał parafianom najważniejsze wydarzenia w parafii w minionym roku.
„Kiedy kończy się kolejny rok kalendarzowy, niemal odruchowo wracamy myślami wstecz. Pytamy, co nam przyniósł ten mijający rok, jaki był, jak go ocenić? Rok zamykamy dziękczynieniem za to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Szczególnie dziękujemy Panu Bogu za historyczne wydarzenie jakim była decyzja Ojca św. Franciszka powołania naszego rodaka Ks. dr Jana Piotrowskiego na Biskupa pomocniczego naszej diecezji.

Największą jest łaska chrztu. Łaska usynowienia. Jest wolą i pragnieniem Boga udzielać tej łaski człowiekowi. W tym roku otrzymało ją w naszej rodzinie parafialnej 20 dzieci nowo ochrzczonych w tym dwoje spoza parafii.
Do I Komunii Świętej w tym roku przystąpiło 23 dzieci.
W tym roku wobec Boga ślub miłości wiernej, uczciwej i dozgonnej złożyło 9 par.
W tym roku bramy wieczności przekroczyło 35 naszych parafian.
Sakramentem dojrzałości w wierze jest bierzmowanie. W tym roku ten sakrament przyjęło 26 młodych ludzi.
Sakrament bierzmowania uzdalnia nas do odpowiedzialności za Kościół. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy na różne sposoby budują i wspierają Kościół żyjący w parafii, a więc tym, którzy się troszczą o liturgię, służbie liturgicznej: ministrantom i lektorom, kantorom, scholii.
Kiedy myślimy o parafii, to przychodzi na myśl wiele osób, które powinny być wymienione w tym momencie. Chciałbym jednak przywołać tych, którzy wykonują swoją pracę bezinteresownie. Najpierw dziękuję świeckim szafarzom Eucharystii – Panom: Józefowi Badowskiemu, Marcinowi Bęczyńskiemu i Dariuszowi Piękoszowi za to, że z wielkim poświęceniem, bezinteresownie, roznoszą Komunię Świętą do chorych i osób w podeszłym wieku.
W tym miejscu pragnę wyrazić nasza wdzięczność Ks. wikariuszom za ich pracę duszpasterska i katechetyczną. Bóg zapłać Siostrom zakonnym za ich posługę w kościele i w ochronce. Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za zaangażowanie w sprawy parafii. Pracownikom Poradni Rodzinnej, którzy bezinteresownie włączali się w przygotowanie narzeczonych do S. Małżeństwa. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za zaangażowanie w życie parafii i comiesięczne spotkania modlitewno-formacyjne. Ogromną wdzięczność wyrażam Parafialnemu Oddziałowi Caritas za troskę o potrzebujących w naszej parafii Dziękujemy Panom kościelnym w Górce i Rajsku. Panu Józefowi Stecowi za Jego troskę o cmentarz i pomoc w kościele, Panu Henrykowi Leśniakowi za troskę o otoczenie kościoła i plebanii, P. Kazi za troskę o dom kapłański. Dziękujemy wszystkim, którzy troszczyli się o piękno świątyni. Liturgicznej służbie ołtarza, DSM. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność pracownikom UG w Szczurowej a szczególnie Panu Wójtowi Marianowi Zalewskiemu za ogromną życzliwość i pomoc. Dziękuję Panu Sołtysowi Stanisławowi Wądołowskiemu za chętna współpracę. Dziękujemy Firmie Climax za możliwość transmisji nabożeństw dzięki kamerze internetowej i Pani Józefie Ozorka za fachową pomoc przy naszej parafialnej stronie internetowej.
Dziękujemy Bogu za to, że udało się zrealizować zamierzone inwestycje: dokończenie odnawiania zabytkowych figur, odnowienie polichromii w prezbiterium/strona północna/, odnowienie polichromii w nawach bocznych, doprowadzenie bieżącej wody do kościoła, wykonanie balustrad na balkonach plebanii, wybudowanie w stanie surowym garaży. Dziękujemy za Waszą ofiarność. Niech Bóg wynagradza wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom hojnością, która nie ma granic.”


Szczęść Boże na Nowy 2014 Rok!

Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010