Odwiedziło nas:
1062581

 kancelaria
 

Witamy na stronie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Szczurowej!

 

   
       

 


BOŻE CIAŁO   admin

W encyklice „Mysterium fidei” papież Paweł VI przypomina:
„Kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”.

W dniu 4 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwane Bożym Ciałem. Istotą tego święta jest uwielbienie Pana Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, oddał sie człowiekowi jako najprostszy pokarm - chleb i wino. Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Po mszy świętej ulicami naszego osiedla wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas niej zatrzymywaliśmy się przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami. Każdy z nich, na swój sposób mówi o tajemnicy Eucharystii.

Przy pierwszym ołtarzu uświadamialiśmy sobie, że Eucharystia jest Ofiarą. Ewangelia przypomina o Krwii Nowego Przymierza, która została wylana na odpuszczenie grzechów. Wspólna modlitwa koncentrowała się wokół tematu godnego składania ofiary Najwyższemu Majestatowi.

Drugi ołtarz – Eucharystia jest pokarmem duszy, w Ewangelii przypomina cudowne rozmnożenie chleba. Zanosiliśmy modlitwę do Boga w intencji, aby Pan Bóg, nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.

Trzeci ołtarz - Eucharystia jako zadatek życia wiecznego. Słowo Boże przypomina scenę podążania uczniów do Emaus, którzy rozpoznali Pana przy łamaniu chleba. W pokornej modlitwie prosiliśmy, aby Eucharystia była dla każdego wierzącego zadatkiem życia wiecznego.

Czwarty ołtarz - Eucharystia budująca jedność Kościoła. Ewangelia przywołuje wydarzenia z Wieczernika, w którym Chrystus zanosi za swoich uczniów modlitwę do Ojca, aby stanowili jedno. W modlitwie prosiliśmy Pana Boga, aby uwolnił nas od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy posilają się Najświętszym Sakramentem.

W liturgii i procesji sprawowanej w naszym kościele uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie. W czasie Procesja Bożego Ciała nie zabrakło dziewczynek, które sypały kwiaty, jak i chłopców dzwoniących dzwonkami. Uroczystość swoją grą ubogaciła Orkiestra Dęta. Nad bezpieczeństwem wiernych w trakcie procesji czuwali policjanci.


Kontakt z administratorem                                                                                         Panel administracyjny
Szczurowa, wrzesień 2010